Bilderna visar delar ur 4good kvinnliga affärsnätverk mitt i workshop-processen, på NaturligtVis Hälsocenter, januari 2019

Workshop i Självledarskap                                                       

Bättre självledarskap - en konstaterat framgångsrik väg till utveckling, förhöjd motivation och ökad produktivitet.


Att utveckla ett starkt självledarskap är förenat med ett stort antal fördelar,

på ett både yrkesmässigt och personligt plan. Det ger dig bland annat förutsättningar att i högre utsträckning hitta motivation, göra rätt prioriteringar, nå dina mål, hantera stressade situationer, skapa goda relationer, känna glädje på jobbet och att växa i din yrkesroll. Ett utvecklat självledarskap är också en grundläggande förutsättning för ett gott ledarskap av andra.


Metoden är baserad på modern beteendeforskning och ger mätbara resultat.

Grunden är en 60-90 min workshop i grupp, där du definierar din värdegrund på 12 livsområden, kartlägger nuläget och arbetar fram hur du konkret tar dig framåt där värdet visar sig vara störst.

Under workshopen kommer du snabbt och effektivt till insikt, får nya perspektiv, ökad motivation och underlag för att effektivt kunna fatta utvecklande beslut.

Workshopen kan sedan byggas på till ett helt Självledarskapsprogram.


350 kr / person + startavgift* (ex.moms)

inkl. resa inom Stor-Stockholm.


*Startavgiften baseras på gruppens storlek: 2-19 pers. 2500kr,

20-49 pers. 3500kr, 50- pers. 4500krFör vidare info; info@naturligtvishalsocenter.se

Catharina Hyltén-Cavallius, tel. 0737-20 00 67 

eller Lotta Byrén, tel. 0707-222 831   
Sagt om workshopen

Inspirerande

Viktigt

Utmanande

Fokuserat

Konstruktivt

Känsla av kontroll

Lustfyllt

Som att se sig i spegeln

Något jag vill fortsätta göra

Intressant

Känns väldigt bra

Lugnande

Reflekterande

Lagom obekvämt

Nyfikenhet

Givande

Wake-up call

Eftertänksamt

Den väcker ett sug

TankeväckandeDet var ett väldigt effektivt sätt att strukturera mina tankar som annars kör runt som ett getingbo i mitt huvud. Nu fick jag koncentrera mig på ett enda område och låta de andra sakerna vila.


Det är svårt att skilja på vad jag vill och vad jag tror mig borde vilja i livet. En nyttig övning för att göra den distinktionen och sedan ta det ett steg vidare, dvs hur ska jag nå dit jag vill och vad kan det ge mig.


Det gav en känsla av kontroll över situationen – man är inte maktlös! – att det alltid finns något man kan göra för att förflytta sig en bit mot sin önskan om hur man vill vara och leva, att det inte behöver vara fråga om en drastisk förändring utan att det initialt kan räcka med ett litet steg i rätt riktning.

- Louise, LidingöJag valde att fokusera på min hälsa på workshopen. Ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål.... Och jag har tränat 2-3 ggr i veckan sedan dess. Lagt om kosten och gått ner 4,6 kg! Och fått sån energi åter!

– Emma Wiklund• Plötsligt upplever jag en känsla av kontroll.

• Att man på så kort tid kan komma någonstans!

• Det var en lätt process - och tung insikt.

• Svårt att skilja på vad jag vill och vad jag borde.

• En fint ledd och genomförd process.

• Jag tycker om de konkreta stegen.

• Tydliga och trygga förutsättningar.

• Bra inledning och bra avslut.

- Deltagare i 4good's affärsnätverk
Att man på så kort tid kan komma någonstans!

Lätt process - tung insikt

Nytänkande

Hoppfullt

Nyttigt

Lärorikt

Lätt

Tydligt

Bra frågor

Svårt skilja på vad jag vill och vad jag borde

Tryggt

Fint ledd och genomförd process

Jag tycker om de konkreta stegen

Tydliga förutsättningar

Bra inledning och avslut

NaturligtVis Hälsocenter   Larsbergstorget 4-6  181 39 Lidingö   info@naturligtvishalsocenter.se