Bilderna visar delar ur 4good's kvinnliga affärsnätverk mitt i workshop-processen, på NaturligtVis Hälsocenter, januari 2019

NaturligtVis Självledarskapsprogram                                                     

Bättre självledarskap - en konstaterat framgångsrik väg till utveckling, förhöjd motivation och ökad produktivitet.


Att utveckla ett starkt självledarskap är förenat med ett stort antal fördelar,

på ett både yrkesmässigt och personligt plan. Det ger dig bland annat förutsättningar att i högre utsträckning hitta motivation, göra rätt prioriteringar,

nå dina mål, hantera stressade situationer, skapa goda relationer, känna glädje

på jobbet och att växa i din yrkesroll. Ett utvecklat självledarskap är också en grundläggande förutsättning för ett gott ledarskap av andra.


Metoden är baserad på modern beteendeforskning och ger mätbara resultat av välmåendegrad och olika hälsonyckeltal i samråd med företaget.


Grunden är en 90 min workshop i grupp, där du definierar din värdegrund på 12 livsområden, kartlägger nuläget och arbetar fram hur du konkret tar dig framåt

där värdet visar sig vara störst.

Under workshopen kommer du snabbt och effektivt till insikt, får nya perspektiv, ökad motivation och underlag för att effektivt kunna fatta utvecklande beslut.


Därefter följs processen genom enskilda coachande samtal, för att få hjälp med hinder och motstånd som kan dyka upp på vägen och för att bibehålla fokus tills förändringen sitter automatiskt i systemet.


Programstruktur:

Vecka 1 - Workshop i självledarskap 90 min i grupp

Vecka 2 - 30 min Coachande samtal per person

Vecka 4 - 30 min Coachande samtal per person

Vecka 8 - 30 min Coachande samtal per person

Vecka 16 - Workshop med uppföljning och förankring av hållbart självledarskap, 

                60 min i grupp
För vidare info; info@naturligtvishalsocenter.se

Catharina Hyltén-Cavallius, tel. 0737-20 00 67 

eller Lotta Byrén, tel. 0707-222 831

Referenser och utlåtanden:


"NaturligtVis Självledarskapsprogram gav mig tillfälle att reflektera över vad som är viktigt för mig och hur jag vill leva mitt liv i olika avseenden. Jag har utforskat dessa frågor under en längre tid och jag tror att tajmingen nu var perfekt för att konkludera att vila och återhämtning behöver vara överst på min to-do-list.


Catharina var ett fantastiskt stöd i processen då hon har en imponerande förmåga att skapa tillit samt förmedla trygghet, nyfikenhet, hopp och … ja, kärlek helt enkelt. 

 

När jag tar värderingsstyrda beslut för mig själv blir ju hela livet mer meningsfullt, och då blir även min arbetssituation påverkad på ett positivt sätt."

- Lena Einarsson, VD, Vattenfall Power Management

Programmet har gett mig insikt i mina behov och vad jag behöver prioritera, göra för val framåt, för att skapa mer utrymme för det som jag mår bra av.

Jag blir stark av att vara mer sann mot mig själv och får mer energi i det jag fokuserar på.

Vilket har gett mig en större medvetenhet om hur jag prioriterar i mitt arbete för att fungera som bäst. 

- HR-utvecklare, Stockholm

"Självledarskapsprogrammet har ökat min förmåga ytterligare till tydlig gränssättning. Vilket gör att jag kan bibehålla min balans och ge en större känsla av flyt och påverkan.


Det har givit mig en möjlighet att stanna upp och reflektera kring vad som är viktigt och vad som inte är viktigt utifrån hur jag vill leva mitt liv. Jag tycker att jag är rätt klar över det, men programmet har hjälpt mig att bli än mer medveten och ändra på vissa saker. Handlar både om att sluta och börja med vissa beteenden. Det har hjälpt mig att bli tydligare kring hur jag behöver agera för att gå mot mitt önskade läge.


Catharina har varit ett mkt gott stöd i processen. Både genom coachande frågor och bra råd i vissa lägen."

- Ledarutvecklare, Stockholm

"Det var ett väldigt effektivt sätt att strukturera mina tankar som annars kör runt som ett getingbo i mitt huvud. Nu fick jag koncentrera mig på ett enda område och låta de andra sakerna vila.


Det är svårt att skilja på vad jag vill och vad jag tror mig borde vilja i livet. En nyttig övning för att göra den distinktionen och sedan ta det ett steg vidare, dvs hur ska jag nå dit jag vill och vad kan det ge mig.


Det gav en känsla av kontroll över situationen – man är inte maktlös! – att det alltid finns något man kan göra för att förflytta sig en bit mot sin önskan om hur man vill vara och leva, att det inte behöver vara fråga om en drastisk förändring utan att det initialt kan räcka med ett litet steg i rätt riktning."

- Louise, Advokat, Lidingö

"Vad bra med uppföljning efter workshopen! För trots att ambitionen var hög och uppgiften kändes enkel, så...hm...måste erkänna att det kom en massa annat emellan. Nu kom även det dåliga samvetet som ett brev på posten, men också en liten spark i baken att göra en nystart.


Så jag började om idag (kom bara till dag 1 förra gången), vilket var kanon. Jag vet ju vad jag vill och att dagarna blir mkt bättre om jag håller mig till den lilla morgonrutinen som jag hade bestämt mig för.


Läste även igenom papperna igen och precis som sist så gillar jag modellen; framförallt frågorna man skulle besvara när man hade valt ut sitt ”område att jobba med” och uppdelningen ”inom 1 v”...”inom 1 dygn”.

Nu tänker jag skriva ner en sammanfattning av det på en liten lapp som är enkel att ha med o kika på för att påminna mig om vad jag vill och vilka dagliga steg jag ska ta.


Sist men inte minst, insikten att det går att leda sig själv är supercool!"

- Pernilla Korshag, Marknadschef, Korshags Food AB
"Jag valde att fokusera på min hälsa på workshopen. Ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål.... Och jag har tränat 2-3 ggr i veckan sedan dess. Lagt om kosten och gått ner 4,6 kg! Och fått sån energi åter!"

Emma Wiklund
• "Plötsligt upplever jag en känsla av kontroll."

• "Att man på så kort tid kan komma någonstans!"

• "Det var en lätt process - och tung insikt."

• "Svårt att skilja på vad jag vill och vad jag borde."

• "En fint ledd och genomförd process."

• "Jag tycker om de konkreta stegen."

• "Tydliga och trygga förutsättningar."

• "Bra inledning och bra avslut."

- Deltagare i 4good's affärsnätverkNaturligtVis Hälsocenter   Larsbergstorget 4-6  181 39 Lidingö   info@naturligtvishalsocenter.se