Bilderna visar delar ur 4good's kvinnliga affärsnätverk mitt i workshop-processen, på NaturligtVis Hälsocenter, januari 2019

SjälvledarskapsProgram                                                     

Bättre självledarskap - en konstaterat framgångsrik väg till utveckling, förhöjd motivation och ökad produktivitet.


Att utveckla ett starkt självledarskap är förenat med ett stort antal fördelar,

på ett både yrkesmässigt och personligt plan. Det ger dig bland annat förutsättningar att i högre utsträckning hitta motivation, göra rätt prioriteringar, nå dina mål, hantera stressade situationer, skapa goda relationer, känna glädje på jobbet och att växa i din yrkesroll. Ett utvecklat självledarskap är också en grundläggande förutsättning för ett gott ledarskap av andra.


Metoden är baserad på modern beteendeforskning och ger mätbara resultat av välmåendegrad och olika hälsonyckeltal i samråd med företaget.


Grunden är en 90 min workshop i grupp, där du definierar din värdegrund på 12 livsområden, kartlägger nuläget och arbetar fram hur du konkret tar dig framåt där värdet visar sig vara störst.

Under workshopen kommer du snabbt och effektivt till insikt, får nya perspektiv, ökad motivation och underlag för att effektivt kunna fatta utvecklande beslut.


Därefter följs processen genom enskilda coachande samtal, för att få hjälp med hinder och motstånd som kan dyka upp på vägen och för att bibehålla fokus tills förändringen sitter automatiskt i systemet.


Ett upplägg kan se ut så här:

Vecka 1 - Workshop i självledarskap 90 min i grupp

Vecka 2 - 30 min Coachande samtal per person

Vecka 4 - 30 min Coachande samtal per person

Vecka 8 - 30 min Coachande samtal per person
För vidare info; info@naturligtvishalsocenter.se

Catharina Hyltén-Cavallius, tel. 0737-20 00 67 

eller Lotta Byrén, tel. 0707-222 831
Reflektioner om metoden:


Det var ett väldigt effektivt sätt att strukturera mina tankar som annars kör runt som ett getingbo i mitt huvud. Nu fick jag koncentrera mig på ett enda område och låta de andra sakerna vila.


Det är svårt att skilja på vad jag vill och vad jag tror mig borde vilja i livet. En nyttig övning för att göra den distinktionen och sedan ta det ett steg vidare, dvs hur ska jag nå dit jag vill och vad kan det ge mig.


Det gav en känsla av kontroll över situationen – man är inte maktlös! – att det alltid finns något man kan göra för att förflytta sig en bit mot sin önskan om hur man vill vara och leva, att det inte behöver vara fråga om en drastisk förändring utan att det initialt kan räcka med ett litet steg i rätt riktning.

- Louise, LidingöVad bra med uppföljning efter workshopen! För trots att ambitionen var hög och uppgiften kändes enkel, så...hm...måste erkänna att det kom en massa annat emellan. Nu kom även det dåliga samvetet som ett brev på posten, men också en liten spark i baken att göra en nystart.


Så jag började om idag (kom bara till dag 1 förra gången), vilket var kanon. Jag vet ju vad jag vill och att dagarna blir mkt bättre om jag håller mig till den lilla morgonrutinen som jag hade bestämt mig för.


Läste även igenom papperna igen och precis som sist så gillar jag modellen; framförallt frågorna man skulle besvara när man hade valt ut sitt ”område att jobba med” och uppdelningen ”inom 1 v”...”inom 1 dygn”.

Nu tänker jag skriva ner en sammanfattning av det på en liten lapp som är enkel att ha med o kika på för att påminna mig om vad jag vill och vilka dagliga steg jag ska ta.


Sist men inte minst, insikten att det går att leda sig själv är supercool!

- Pernilla Korshag, Marknadschef, Korshags Food ABJag valde att fokusera på min hälsa på workshopen. Ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål.... Och jag har tränat 2-3 ggr i veckan sedan dess. Lagt om kosten och gått ner 4,6 kg! Och fått sån energi åter!

– Emma Wiklund• Plötsligt upplever jag en känsla av kontroll.

• Att man på så kort tid kan komma någonstans!

• Det var en lätt process - och tung insikt.

• Svårt att skilja på vad jag vill och vad jag borde.

• En fint ledd och genomförd process.

• Jag tycker om de konkreta stegen.

• Tydliga och trygga förutsättningar.

• Bra inledning och bra avslut.

- Deltagare i 4good's affärsnätverkNaturligtVis Hälsocenter   Larsbergstorget 4-6  181 39 Lidingö   info@naturligtvishalsocenter.se