Astma                                                             

Astma kan bero på känslighet för olika ämnen i vår omgivning likväl som på ett immunförsvar i obalans.

Många har fått hjälp att läka från astma med naturmedicinsk behandling som innefattar homeopati, näring, kost och naturläkemedel;


  • Naturmedicin
Hör gärna av dig med frågor och funderingar till:


Catharina Hyltén-Cavallius;

catharina@naturligtvishalsocenter.se, tel. 0737-20 00 67


Lotta Byrén;

lotta@naturligtvishalsocenter.se, tel. 0707-222 831

NaturligtVis Hälsocenter   Larsbergstorget 4-6  181 39 Lidingö   info@naturligtvishalsocenter.se