KBT-samtalsterapi


Kognitiv Beteende Terapi är en effekiv metod att lära känna/bli medveten om och se sambanden mellan sina tankar, beteenden och känslor, med många konkreta verktyg.

 

KBT är ett samarbete mellan klient och terapeut, med konkreta övningar och tekniker som hjälper klienten att ändra sitt förhållningssätt till de tankar och beteenden som hindrar från att leva det liv man egentligen önskar.

 

KBT är mycket framgånsrikt i behandling av oro, depression, stress, utbrändhet, ångest, fobier, sömnstörningar, viktminskning, beroenden m.m.


Rekommenderad samtalsfrekvens 1 gång/vecka, 1 tim.
ACT - Acceptance & Commitment Therapy


ACT är en utvecklad form av KBT som syftar till att hjälpa människor hitta sina egentliga värden i livet, och använda dem som riktning och motivation att leva sitt liv rikare och mer meningsfullt.


Samtidigt lär man sig förstå och känna sig själv och sina beteenden bättre, och lär sig acceptera och vara med sig själv med större tolerans och medkänsla. 

Ett förhållningssätt som inte bara minskar problemen, utan också ökar förutsättningarna att leva ett värdefullt  liv.


ACT har visat sig framgångsrikt i behandling av oro, stress, depression, ångest, relationsproblem,  social fobi, utmattning, olika typer av fobier, beroenden m.m.


Rekommenderad samtalsfrekvens 1 gång/vecka, 1 tim.


Här kan du läsa mer om KBT och ACT
Mindfulness


Med Mindfulness fokuserar vi medvetet på en sak i taget, t.ex. andningen, sinnesintryck. tankar eller små rörelser.

Uppmärksamheten förstärker kvalitén i det vi gör och lär oss hantera stress, oro eller distraktion.

Vi övar upp vår färdighet i att vara med det som är här och nu, och hur vi kan förhålla oss till det.

Vi sitter, ligger och står växlande. Ingen förvana krävs.


Träning individuellt eller i grupp. På din arbetsplats eller på NaturligtVis.


Här kan du läsa mer om Mindfulness
Kostrådgivning med KBT-stöd


Jag har många års erfarenhet av arbete med mat och näring. Både som Matlagningskursledare, Köksmästare, Kock, Hälsokostrådgivare och Naturmedicinare, där en stor del av inriktningen kretsar kring kost och holistisk näringslära, samt mängder av kurser om näring och hälsa.


Kombinationen av denna kunskap tillsammans med KBT-kompetens och erfarenhet av våra inre beteenden bildar en fin möjlighet att komma över hinder för att ändra kostvanor. Kanske du vill må bättre, bli klarare i huvudet, piggare, gå ner i vikt? Eller har du problem med kroppen som värk, uppsvullen buk, väderspänningar, sura uppstötningar, låg energi eller IBS?


Här kan du läsa om Kostrådgivning med KBT-stöd

Catharina Hyltén-Cavallius

Dipl. KBT-terapeut, Dipl. ACT-terapeut,

Dipl. Bonitolog, Mindfulness-ledare, Kostrådgivare
Sedan 2003 har jag behandlat klienter med Naturmedicin.

Parallellt höll jag under 12 år matlagningskurser och var även  Köksmästare på Rosendals Trädgård.


2011-12 utbildade jag mig till KBT-terapeut och kunde utveckla mitt sätt att arbeta och hjälpa människor att må bättre.

2013-2014 fördjupade jag dessa kunskaper och gick en specialistutbildning i 3e generationens kbt; ACT eller Acceptance and Commitment Therapy.


Idag efter vidare påbyggnad och ett ständigt fördjupat inre arbete, har jag utvecklat en arbetsform med flexibla strukturer som anpassas efter varje klients specifika behov.

Med syfte att utvecklas i livets processer.


Relevanta utbildningar och kurser:

- Grundkurs i Psykosyntes 2018

- Kurs i ACT vid komplicerade tillstånd 2017

- Specialistutbildning/fördjupningskurs i ACT 2014

- 2 kurser i Acceptance Commitment Therapy 2013

- Diplomerad KBT-terapeut 2011-2012

- Inre ro healing steg 1 och 2, 2012

- Sanandisk resonanshealing 2009

- Body Talk Access 2008

- Body Talk Mindscape 1 och 2 2007

- Resonansbehandling 2007

- Holistisk medicin 2007

- Diplomerad Bonitolog 2002-2005

- Hälsokostrådgivare 1996

- Kock 1987-1989Övriga arbetslivserfarenheter:

2015-17 Matlagningskursledare RestaturangAkademien

och Näringsmedicinska Skolan

2015-17 Kock, Firren - Fiskdelikatesser

2004-2016 Matlagningskursledare, Rosendals Trädgård

2005 Köksmästare, Rosendals Trädgård

2002 Hotellchef, Hotel Hellsten och Rex Hotel

1997-98 Marknadsassistent, Sweden Hotels

1995-96 Driftschef, Hermans Restauranger

1994 Projektledare, Institutet för Analytisk Psykologi

1991-93 Hotelier, Villa Källhagen

1989-91 Kock och Management Trainee, The Imperial Hotels, Thailand

1987-89 Kocklärling, Grand Hôtel

1984-87 Chaufför, Limousine Service

1980-84 Ljudtekniker och turnéledare, Frilans
eller ring mig på tel. 0737-20 00 67,

eller maila till catharina@9liv.eu

Du kan också läsa mer om mig på www.9liv.eu


Naturmedicin


En holistisk behandlingsform bestående av samtal, kinesiologisk diagnos samt behandling med näring, homeopatika och naturläkemedel.

 

Med dessa metoder hjälps många människor att läka från mag- och tarmproblem, IBS, magsår, klimakteriesbesvär, prostataförändringar, PMS, sköldkörtelproblem, allergier, astma, eksem, atrit- & ledsjukdomar och mycket mer.

 

En behandling tar 1,5 timme och man återkommer ca 1 gång i månaden, beroende på hur vi kommer fram till att angripa problemet.


Här kan du läsa mer om NaturmedicinNaturligtVis Hälsocenter   Larsbergstorget 4-6  181 39 Lidingö   info@naturligtvishalsocenter.se