NaturligtVis
Självledarskapsprogram ger


Några berättelserAnnika valde att fokusera på vila/återhämtning,

vilket ledde till tydligare gränssättning, vilket ledde till samtal med chefen,
som ledde till en ny funktion inom organisationen.

Som ledde till effektivare verksamhet och med det, ökad omsättning.
Mikael valde också fokus på åter-hämtning, som ledde till tydligare gränser, som ledde till både en ny position inom företaget och dessutom en bättre relation till fru och barn.

Som ledde till ökad arbetsharmoni.
Maria ville fokusera på hur hon arbetar. Och sållade bort de mindre intressanta uppdragen, utvecklade formatet på den typ av tjänster hon vill hålla på med, och fick då precis de kunder hon ville ha. Vilket gav lugn och närvaro i hennes parrelation som bonus.
Agneta som varit utbränd upptäckte att det inte var mängden arbete som tröttade ut henne, utan att hon upplevt att hon behövde bevaka sitt revir och sina ansvarsområden, för att chefen skulle se och förstå hennes värde. 

Hon kunde i självledarskapsprocessen släppa revirbevakandet och lägga helhjärtat fokus på sina uppgifter, och förmådde därför komma tillbaka till arbetslivet, utan bakslag.

NaturligtVis Självledarskap utvecklar människors liv. • KOLL PÅ LIVSPUSSLET
 • ÖKAD MOTIVATION & DRIVKRAFT - byggd på egen värdegrund
 • STÄRKT EGENANSVAR - medvetenhet att kunna påverka sin situation
 • REDUCERAR STRESS - genom ökad närvaro och fokus
 • BÄTTRE RELATIONER - tydligare medvetenhet om själv
 • ÖKAD PRODUKTIVITET - bättre prioriteringsförmåga
 • EN KONSTRUKTIV FÖRETAGSKULTUR
 • KALIBRERING AV VÄRDEGRUNDER -  företag - medarbetare


Genom

ett 3 mån program som börjar med en 90 min workshop i grupp. 

Här definierar man sin värdegrund på 12 livs- och arbetsområden, 
kartlägger nuläget och väljer ett område att lägga extra uppmärksamhet på. Vi blir guidade till konkreta åtaganden, helt byggda på var och ens genuina drivkraft. Vi jobbar helt enskilt, så var och en kan vara helt uppriktig inför sig själv och har samtidigt gruppdynamiken av att göra det tillsammans.


Därefter följs processen genom enskilda coachande samtal, för att få hjälp med hinder och motstånd och för att bibehålla fokus tills förändringen sitter automatiskt i systemet.


Efter denna etableringsprocess möts man igen hela gruppen för en ny workshop där modellen förtydligas och implementeras på en aktuell situation, så att man kan fortsätta använda sig av metoden i alla sorters sammanhang.

Vi övar att tänka öppet och stötta varandra i dessa konstruktiva banor. Vilket stärker oss från att kanske uppleva sig som ett "offer" för omständigheter, och istället kunna påverka vår situation.

Vi skapar en självansvarsfull och konstruktiv kultur.Programstruktur:

Vecka 1   -  Workshop i självledarskap 90 min i grupp

Vecka 2  -  30 min Coachande samtal per person

Vecka 4  -  30 min Coachande samtal per person

Vecka 8  -  30 min Coachande samtal per person

Vecka 12 -  Workshop med förankring av modellen och etablering av en  

                     konstruktiv företagskultur  90 min i grupp


För vidare info; info@naturligtvishalsocenter.se

Catharina Hyltén-Cavallius, tel. 0737-20 00 67 

eller Lotta Byrén, tel. 0707-222 831


Fördelar

 • BÅDE ledarskaps-/medarbetarutveckling OCH friskvård
  /förebygger psykisk ohälsa
 • HÅLLBART självledarskap - sänker sjuktal stärker CSR
 • TIDSEFFEKTIVT - 90 min + 3 x 30 min + 90 min = 4,5 tim
 • UPPRÄTTHÅLLANDE AV FOKUS - under 3 mån
 • MÄTBART - välmåendegrad, hälsonyckeltal, NMI m.fl.
 • PASSAR ALLA - oavsett plats i livet
 • MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR - kopplar till, före eller efter

Referenser och utlåtanden

"NaturligtVis Självledarskapsprogram gav mig tillfälle att reflektera över vad som är viktigt för mig och hur jag vill leva mitt liv i olika avseenden. Jag har utforskat dessa frågor under en längre tid och jag tror att tajmingen nu var perfekt för att konkludera att vila och återhämtning behöver vara överst på min to-do-list.


Catharina var ett fantastiskt stöd i processen då hon har en imponerande förmåga att skapa tillit samt förmedla trygghet, nyfikenhet, hopp och … ja, kärlek helt enkelt. 

 

När jag tar värderingsstyrda beslut för mig själv blir ju hela livet mer meningsfullt, och då blir även min arbetssituation påverkad på ett positivt sätt."

- Lena Einarsson, VD, Vattenfall Power Management

"Självledarskapsprogrammet har ökat min förmåga ytterligare till tydlig gränssättning. Vilket gör att jag kan bibehålla min balans och ge en större känsla av flyt och påverkan.


Det har givit mig en möjlighet att stanna upp och reflektera kring vad som är viktigt och vad som inte är viktigt utifrån hur jag vill leva mitt liv. Jag tycker att jag är rätt klar över det, men programmet har hjälpt mig att bli än mer medveten och ändra på vissa saker. Handlar både om att sluta och börja med vissa beteenden. Det har hjälpt mig att bli tydligare kring hur jag behöver agera för att gå mot mitt önskade läge.


Catharina har varit ett mkt gott stöd i processen. Både genom coachande frågor och bra råd i vissa lägen."

- Ledarutvecklare, Stockholm

"Det var ett väldigt effektivt sätt att strukturera mina tankar som annars kör runt som ett getingbo i mitt huvud. Nu fick jag koncentrera mig på ett enda område och låta de andra sakerna vila.


Det är svårt att skilja på vad jag vill och vad jag tror mig borde vilja i livet. En nyttig övning för att göra den distinktionen och sedan ta det ett steg vidare, dvs hur ska jag nå dit jag vill och vad kan det ge mig.


Det gav en känsla av kontroll över situationen – man är inte maktlös! – att det alltid finns något man kan göra för att förflytta sig en bit mot sin önskan om hur man vill vara och leva, att det inte behöver vara fråga om en drastisk förändring utan att det initialt kan räcka med ett litet steg i rätt riktning."

- Louise, Advokat, Lidingö

"Programmet har gett mig insikt i mina behov och vad jag behöver prioritera, göra för val framåt, för att skapa mer utrymme för det som jag mår bra av.

Jag blir stark av att vara mer sann mot mig själv och får mer energi i det jag fokuserar på.

Vilket har gett mig en större medvetenhet om hur jag prioriterar i mitt arbete för att fungera som bäst. 

- HR-utvecklare, Stockholm

"Vad bra med uppföljning efter workshopen! För trots att ambitionen var hög och uppgiften kändes enkel, så...hm...måste erkänna att det kom en massa annat emellan. Nu kom även det dåliga samvetet som ett brev på posten, men också en liten spark i baken att göra en nystart.


Så jag började om idag (kom bara till dag 1 förra gången), vilket var kanon. Jag vet ju vad jag vill och att dagarna blir mkt bättre om jag håller mig till den lilla morgonrutinen som jag hade bestämt mig för.


Läste även igenom papperna igen och precis som sist så gillar jag modellen; framförallt frågorna man skulle besvara när man hade valt ut sitt ”område att jobba med” och uppdelningen ”inom 1 v”...”inom 1 dygn”.

Nu tänker jag skriva ner en sammanfattning av det på en liten lapp som är enkel att ha med o kika på för att påminna mig om vad jag vill och vilka dagliga steg jag ska ta.


Sist men inte minst, insikten att det går att leda sig själv är supercool!"

- Pernilla Korshag, Marknadschef, Korshags Food AB

"Jag valde att fokusera på min hälsa på workshopen. Ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål.... Och jag har tränat 2-3 ggr i veckan sedan dess. Lagt om kosten och gått ner 4,6 kg! Och fått sån energi åter!"

– Emma Wiklund

• "Plötsligt upplever jag en känsla av kontroll."

• "Att man på så kort tid kan komma någonstans!"

• "Det var en lätt process - och tung insikt."

• "Svårt att skilja på vad jag vill och vad jag borde."

• "En fint ledd och genomförd process."

• "Jag tycker om de konkreta stegen."

• "Tydliga och trygga förutsättningar."

• "Bra inledning och bra avslut."

- Deltagare i 4good's affärsnätverk

Kroppsbehandlingar och Samtal - Stockholmsvägen 33 plan 5 (Arenahuset) 
Medicinsk Yoga - Stjärnvägen 1 (Miramadi training) Lidingö
info@naturligtvishalsocenter.se  |  tel 0737-20 00 67