Yogaterapi


Den terapeutiska yogan används för att arbeta med specifika problem (krämpor och sjukdomar) och att hjälpa kroppen i processen att hela sig själv.


Det är inte fråga om direkt symptombehandling, utan terapin strävar efter att se helheten bakom det onda knät, den hårda magen, sömnproblemen eller
värken och vad den underliggande energimässiga obalansen bortom symptomen är.


För att kunna hitta den underliggande obalansen behöver jag få veta en del om dig.


När vi ses i ett första samtal berättar du om din nuvarande livssituation, hur du mår rent fysiskt och mentalt, men även om hur du upplevt din uppväxt. Vi reder på djupet ut orsakerna till de obalanser som råder och som orsakar din ohälsa.


I slutet av samtalet får du yogaövningar och tekniker, som är direkt anpassade efter dina problem, så att du självständigt ska kunna träna hemma och använda yogan som ett självläknings-verktyg.


Efter ca 6 veckor träffas vi igen i ett uppföljande samtal för att stämma av hur det går för dig.

Lotta Byrén

Dipl. Lärare & Terapeut MediYoga ®

Dipl. Stress- och hälsocoach

Dipl. Andningstränare (HRV steg 2)För vidare information, ring mig på
tel. 0707-222 831

eller maila: lotta@naturligtvishalsocenter.se


Läs mer om Lotta här