Biofeedback som energimedicin


Med hjälp av biofeedback kan jag på ett smärtfritt sätt (ja det känns inte alls) läsa av kroppens frekvenser. Jag kan få en bild av inflammationsgrad, näringsämnen, toxiner, smärtor, mikroorganismer, känslor, blodsocker, hormoner, matsmältning, lymfsystem, hjärnvågor och mycket mera. Jag skickar dessutom tillbaka frekvenser som en behandling. Det blir information till kroppen om vad som behöver stärkas och prioriteras.


Kroppen består av celler, vävnad, skelett, organ och många olika biokemiska ämnen som alla vibrerar på en bestämd frekvens. Likt en orkester behöver kroppen vara samstämd.

Levern har sitt förutbestämda vibrationsomfång, njurarna har sitt och de behöver alla behålla sin tonus för att vara samstämda med övriga kroppen.

Tankar skapar känslor och genom att det skapas neuropeptider är det också biokemi. Känslor vi upplever som positiva har högre frekvenser, så som förundran, tacksamhet och kärlek.  Dessa skapar en mer positiv biokemi för kroppen. De känslor vi upplever som negativa har låga frekvenser, och där det uppstår låga frekvenser blir vi lättare sjuka och parasiter har lättare att få fäste.


Våra kroppar består av 10% mänskliga celler och 90 % celler från bakterier. Även en stor andel virus, svampar, parasiter och prioner finns representerade. Det uppstår lätt obalans på dessa mikroorganismer och det gäller att hålla dåliga bakterier, parasiter och svampar på en låg nivå för att skydda hälsan.


Life system innebär alltså att vi kan stärka kroppen och dess funktioner med frekvensbehandling. Genomgång och behandling tar två timmar.

Katrin Dackmo

Dipl. Näringsterapeut
Dipl. Kostvetare
Biofeedbackterapeut
Dipl. Reiki steg 1

För vidare information,
ring mig på tel. 072-550 86 45

eller maila till: katrin@arcticroots.se