Medial rådgivning

Mediala rådgivningssamtal handlar om att se perspektiv i en annan vinkel och skapa balans i livet, att lyssna inåt och ta reda på svar som redan finns där, i ditt hjärta. Att vara i harmoni med hjärtat gör det lättare att ta beslut utifrån den du är och dit du vill gå.


Du kan ställa frågor eller ta upp något som du vill utveckla, är bekymrad över, inför ett beslut eller en förändring. Det kan också vara mer spirituella frågor med mer direkta andliga kontakter. Har du inga specifika frågor kan du låta min mediala guide bara berätta.Ledd meditation i grupp

Jag arbetar också med ledd meditation i mindre grupper  Denna aktiva form av meditation ökar din tillit och tilltro till dina beslut och ditt liv.


Jag ställer frågor efter en bestämd struktur. Efter en kort meditation på frågan, skriver du ner det som du får till dig. I slutet av träffen reflekterar du över vad du har skrivit ner och gör sedan en sammanfattning. Utifrån den formulerar du en konkret uppgift, som du tar med dig hem och tar dig an till nästa möte.


Som en deltagare utryckte det” det är som att guidas i en berättelse, där din uppgift är att vara här och nu”.Agneta Olsson

Medium

Under utbildning till ICF Coach

(International coaching federation)

För vidare information, ring Agneta på
tel. 0704 - 98 44 34

eller maila till:

agneta@corala.se