Yogaterapi


I yogaterapin utgår vi helt från dig och dina behov och utmaningar. Syftet är att stärka din fysiska kropp, din mentala och emotionella hälsa.

Det gör vi bland annat genom yoga asanas (rörelser/positioner), andningsövningar, meditation, avslappningstekniker, mindfulness och samtal.

Inför vårt första möte kommer du få ett formulär där du får svara på frågor om ditt mående. 


Vi tittar på hela ditt liv för att se vad som orsakar obalans och ohälsa. Tillsammans skapar vi dagliga rutiner så att du kan må bättre och få en ökad livskvalitet. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av yoga.


Enligt den yogiska traditionen består människan av flera olika dimensioner som skall synkronisera med varandra. Alla människor har sina historier som präglat oss till dem vi är idag. I dagens allt snabbare samhälle, behöver vi alla ett verktyg för att komma i balans. Den terapeutiska yogan är utvecklad från resultat av hundratals vetenskapliga studier över hela världen. Det har dessutom gjorts flera forskningsstudier i Sverige.


Yoga som disiplin har utövats i ca 5000 år och har under tiden samlat på sig stor kunskap om människors mentala, fysiska och andliga förmåga.


Med ett holistiskt synsätt på både kropp och sinne får klienten med yogan som redskap möjlighet till insikt och förändring. Som yogaterapeut ser vi på klientens problematik utifrån det yogiska perspektivet. Vi utgår från samtalet mellan terapeut och klient. Därefter utformar vi personliga övningar och meditationer. En terapisession tar ca 1,0-1,5 tim.


Terapeutisk yoga används världen över som komplementär behandling av specifika eller långvariga hälsoproblem.

Yogaterapi är en holistisk, alternativ och integrativ hälsotjänst som behandlar alla aspekter av livet snarare än att betrakta varje kroppsdel eller system separat.

*Forskning tyder på att yoga inte bara ökar välbefinnandet utan även kan;
- Lindra stress, stödja goda hälsovanor, förbättra mental hälsa, sömn och balans.
- Lindra smärta och förbättra funktion i rygg och nacke.
- Lindra klimakteriesymptom.
- Hantera ångest, oro eller depressiva symtom i samband med svåra livssituationer.
- Hantera symtom och förbättra livskvalitén för personer med kroniska sjukdomar.
- Minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

Yogaterapi ersätter inte medicinsk behandling. Stäm vid behov av med din läkare om det är ok för dig att utöva yoga.

*Källa: The National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH)


Lotta Byrén

Cert. Lärare & Terapeut MediYoga ®

Dipl. Stress- och hälsocoach

Dipl. Andningstränare (HRV steg 2)


För vidare information,

ring mig på tel. 0707-222 831

eller maila: lotta@naturligtvishalsocenter.se


Läs mer om Lotta här

Ann Hermansson

Cert. Yogalärare och yogaterapeutFör vidare information,
ring mig på tel. 073-413 32 46

eller maila till: info@yogakliniken.se


Läs mer om Ann här