KBT-samtalsterapi


Kognitiv Beteende Terapi är en effekiv metod att lära känna/bli medveten om och se sambanden mellan sina tankar, beteenden och känslor, med många konkreta verktyg.

 

KBT är ett samarbete mellan klient och terapeut, med konkreta övningar och tekniker som hjälper klienten att ändra sitt förhållningssätt till de tankar och beteenden som hindrar från att leva det liv man egentligen önskar.

 

KBT är mycket framgånsrikt i behandling av oro, depression, stress, utbrändhet, ångest, fobier, sömnstörningar, viktminskning, beroenden m.m.


Rekommenderad samtalsfrekvens 1 gång/vecka, 1 tim.
ACT - Acceptance & Commitment Therapy


ACT är en utvecklad form av KBT som syftar till att hjälpa människor hitta sina egentliga värden i livet, och använda dem som riktning och motivation att leva sitt liv rikare och mer meningsfullt.


Samtidigt lär man sig förstå och känna sig själv och sina beteenden bättre, och lär sig acceptera och vara med sig själv med större tolerans och medkänsla. 

Ett förhållningssätt som inte bara minskar problemen, utan också ökar förutsättningarna att leva ett värdefullt  liv.


ACT har visat sig framgångsrikt i behandling av oro, stress, depression, ångest, relationsproblem, social fobi, utmattning, olika typer av fobier, beroenden m.m.


Rekommenderad samtalsfrekvens 1 gång/vecka, 1 tim.


Här kan du läsa mer om KBT och ACT
Kostrådgivning med KBT-stöd


Jag har många års erfarenhet av arbete med mat och näring. Både som Matlagningskursledare, Köksmästare, Kock, Hälsokostrådgivare och Naturmedicinare, där en stor del av inriktningen kretsar kring kost och holistisk näringslära, samt mängder av kurser om näring och hälsa.


Kombinationen av denna kunskap tillsammans med KBT-kompetens och erfarenhet av våra inre beteenden bildar en fin möjlighet att komma över hinder för att ändra kostvanor. Kanske du vill må bättre, bli klarare i huvudet, piggare, gå ner i vikt? Eller har du problem med kroppen som värk, uppsvullen buk, väderspänningar, sura uppstötningar, låg energi eller IBS?


Här kan du läsa om Kostrådgivning med KBT-stöd


Catharina Hyltén-Cavallius

Dipl. KBT-terapeut, Dipl. ACT-terapeut,

Dipl. Bonitolog, Kostrådgivare, Mindfulness-ledare
Jag arbetar huvudsakligen med KBT- och ACT-terapi, men också med Naturmedicin, Kostrådgivning och Mindfulness. 


Sedan 2012 driver jag NaturligtVis Hälsocenter tillsammans med Lotta Byrén


Vi har sedan 2015 lagt mycket fokus på att utveckla NaturligtVis Självledarskap, som ger verktyg för att kunna prioritera rätt för att nå mål, hantera stress, utvecklas i sin yrkesroll och förbättra relationer.


Mina främsta styrkor och drivkrafter är att hjälpa människor tycka om och respektera sig själva, öka medvetenheten och utveckla sina relationer till sig själv och andra. Att hitta sina egna sanna värderingar och förhållningssätt som för hen fungerar i livets olika skeden. Varje dag ska kännas meningsfull.Relevanta utbildningar och kurser:

- Grundkurs i Psykosyntes 2018

- Kurs i ACT vid komplicerade tillstånd 2017

- Specialistutbildning/fördjupningskurs i ACT 2014

- 2 kurser i Acceptance Commitment Therapy 2013

- Diplomerad KBT-terapeut 2011-2012

- Inre ro healing steg 1 och 2, 2012

- Sanandisk resonanshealing 2009

- Body Talk Access 2008

- Body Talk Mindscape 1 och 2 2007

- Resonansbehandling 2007

- Holistisk medicin 2007

- Diplomerad Bonitolog 2002-2005

- Hälsokostrådgivare 1996

- Kock 1987-1989Övriga arbetslivserfarenheter:

2015-17 Matlagningskursledare RestaturangAkademien

och Näringsmedicinska Skolan

2015-17 Kock, Firren - Fiskdelikatesser

2004-2016 Matlagningskursledare, Rosendals Trädgård

2005 Köksmästare, Rosendals Trädgård

2002 Hotellchef, Hotel Hellsten och Rex Hotel

1997-98 Marknadsassistent, Sweden Hotels

1995-96 Driftschef, Hermans Restauranger

1994 Projektledare, Institutet för Analytisk Psykologi

1991-93 Hotelier, Villa Källhagen

1989-91 Kock och Management Trainee, The Imperial Hotels, Thailand

1987-89 Kocklärling, Grand Hôtel

1984-87 Chaufför, Limousine Service

1980-84 Ljudtekniker och turnéledare, Frilans
ring mig på tel. 0737-20 00 67

eller maila till catharina@naturligtvishalsocenter.se


Naturmedicin


En holistisk behandlingsform bestående av samtal, kinesiologisk diagnos samt behandling med näring, homeopatika och naturläkemedel.

 

Med dessa metoder hjälps många människor att läka från mag- och tarmproblem, IBS, magsår, klimakteriesbesvär, prostataförändringar, PMS, sköldkörtelproblem, allergier, astma, eksem, atrit- & ledsjukdomar och mycket mer.

 

En behandling tar 1,5 timme och man återkommer ca 1 gång i månaden, beroende på hur vi kommer fram till att angripa problemet.


Här kan du läsa mer om NaturmedicinMindfulness


Med Mindfulness fokuserar vi medvetet på en sak i taget, t.ex. andningen, sinnesintryck. tankar eller små rörelser.

Uppmärksamheten förstärker kvalitén i det vi gör och lär oss hantera stress, oro eller distraktion.

Vi övar upp vår färdighet i att vara med det som är här och nu, och hur vi kan förhålla oss till det.

Vi sitter, ligger och står växlande. Ingen förvana krävs.


Träning individuellt på NaturligtVis eller i grupp på din arbetsplats.


Här kan du läsa mer om Mindfulness