Medial rådgivning

Mediala rådgivningssamtal handlar om att se perspektiv i en annan vinkel och skapa balans i livet, att lyssna inåt och ta reda på svar som redan finns där, i ditt hjärta. Att vara i harmoni med hjärtat gör det lättare att ta beslut utifrån den du är och dit du vill gå.


Du kan ställa frågor eller ta upp något som du vill utveckla, är bekymrad över, inför ett beslut eller en förändring. Det kan också vara mer spirituella frågor med mer direkta andliga kontakter. Har du inga specifika frågor kan du låta min mediala guide bara berätta.Ledd meditation i grupp

Jag arbetar också med ledd meditation i mindre grupper  Denna aktiva form av meditation ökar din tillit och tilltro till dina beslut och ditt liv.


Jag ställer frågor efter en bestämd struktur. Efter en kort meditation på frågan, skriver du ner det som du får till dig. I slutet av träffen reflekterar du över vad du har skrivit ner och gör sedan en sammanfattning. Utifrån den formulerar du en konkret uppgift, som du tar med dig hem och tar dig an till nästa möte.


Som en deltagare utryckte det” det är som att guidas i en berättelse, där din uppgift är att vara här och nu”.


Coaching ICF (under utbildning)

Coaching är balans och framgång i dina önskade förändringar i livet. En toppenmetod för att ta ett första steg i att göra en livsstilsförändring. Att nå ett uppsatt mål eller att få balans i en förändring. När du behöver lite extra push i en viss riktning eller bolla en situation. Vi utgår i från din nu situation och mot ditt önskade läge eller mål. Som coach så lyssnar jag, ställer frågor och föreslår olika övningar. Detta ger dig möjlighet till reflektion och insikter så att du själv kommer fram till de steg, plan och lösning som är bäst för dig.

Just nu får du ett superbra pris. Under min utbildning till coach krävs övningstimmar därav superpriset. Så ett ypperligt tillfälle att prova coaching.

Hel session är 6 x 60 minuter. Vi startar med vad är coaching?
Vi fortsätter med att kartlägga din nusituation och oftast då med hjälp av livshjulet. Vi tittar på värderingar och jag ställer frågor. Vi tittar också på ditt önskeläge och ditt mål. Utifrån det så kommer du fram till vad som är viktigt för dig eller så vet du redan vad du vill bli coachad i.


Vi ses online, Zoom, FaceTime, WhatsApp, telefonsamtal. Hel session 2000kr och enstaka tillfällen 350kr.
ICF betyder International Coach Federation och är en yrkesmässig professionell coaching.
Hör gärna av dig om du vill veta mer.


Agneta Olsson

Medium

Under utbildning till ICF Coach (International coaching federation)
Min mediala talang har jag haft sedan jag föddes och den är en självklar del i mitt liv.


Sedan 2005 har jag använt min förmåga till enskild rådgivning  och för att guida grupper i ledd meditation. Det är en verksamhet som har fått ta olika stor del av min tid beroende på min övriga vardagsituation.


Parallellt har jag arbetat som sjuksköterska och vårdlärare, både inom vården och med olika vårdutbildningar.
Kontakta mig gärna om du har funderingar elller frågor; 

tel. 0704 - 98 44 34

mail: agneta@corala.se

sociala medier: corola.se

Utlåtande


” Agneta är en fantastisk terapeut! Vare sig man tror på änglar eller mediala guider eller ej lyckades hon få mig att lyssna inåt och strukturera mina tankar. Detta var den bästa terapitimme jag någonsin haft! Agneta är inkännande och en mycket god lyssnare - kanske är det hennes guide Mickael som hjälper henne att snabbt hyvla av mina yttre lager och nå kärnan i mig. Jag fick stort och omedelbart förtroende för henne” - Louise


" Jag hade ett problem med min familj. Genom att dela min upplevelse fick jag SÅ många bra svar och vägledningar. När jag nu tittar tillbaka på mina anteckningar ser jag allt klarare på problemet och vilken del i pusslet jag är. Allt har nu löst sig helt naturligt efter att ha ändrat mitt sätt att tänka/agera och ser nu hoppfullt på framtiden. Jag känner att jag utvecklats redan efter ett samtal med Agneta och genom att följa den riktning som kom till mig. Tillit till processen var en stor lärdom". - Lotta