Samtalscoaching


Som coach hjälper jag dig att uppnå dina mål och drömmar. Jag skapar personliga handlingsplaner, ger dig de verktyg, som behövs och vägleder och stöttar dig i din strävan att uppnå dina mål. Kärnan i mitt arbete är att bidra till din självutveckling och att stärka och utveckla ditt självledarskap Jag hjälper dig att identifiera dina största utmaningar för sinnet, kroppen och själen och vi hjälps åt att övervinna dem. Att omfamna den du är och börja leva ett lyckligare och hälsosammare liv.


Coaching är varken rådgivning eller terapi  men är till för
*  Förändring både privat och i arbetslivet.
*  Stärkande av vår självkänsla.
*  Stärkande av vår kreativitet.
*  Stärkande av vårt självledarskap.
*  Att ta tillvara vår potential.
*  Att medvetandegöra våra mål och vårt syfte i

   livet.
*  Att identifiera, definiera och sätta upp

   realistiska mål.
*  Att få insikt om och utveckla vår vilja.
*  Att skapa och stärka vårt självförtroende för

   att nå våra mål och skapa möjlighet att

   förverkliga våra drömmar.
*  Att hitta drivkrafter, ideal och värderingar för

   att styra vårt liv.

Elizabeth Feurst

Diplomerad Samtalscoach

Jag är utbildad och Diplomerad Samtalscoach från HumaNova med psykosyntesen som arbetsmetod.


Jag har arbetat inom näringslivet som chefsassistent och samtidigt drivit egen verksamhet som coach sedan 15 år tillbaka bl a på NaturligtVis Hälsocenter.


Nu lämnar jag näringslivet för att arbeta med det jag brinner för. Att bidra till mänsklig och personlig utveckling.


Jag är en levnadsglad, humoristisk och värderingsstyrd 60+ kvinna med två vuxna barn. Att vara människa, förälder och många år av egen personlig utveckling, att utbilda mig till coach och glädjen till livet, som även innehållit kriser och utmaningar, har gjort mig till den jag är.


2016 gifte jag mig i SVTs produktion ”Gift vid första ögonkastet”. I min längtan efter kärleken, min målmedvetenhet och mitt mod valde jag att kärleksfullt och medvetet, stå upp för mig själv och mina värderingar. Det gav mig också möjlighet att få syn på och ta ansvar för mig själv, relationen till mig själv och till andra. 2020 fick jag möjlighet att tillsammans med programmets experter, delta i matchningsprocessen.


Vårt självledarskap och relationen till oss själva och därmed till andra kan du höra mer om i ”Kom så snackar vi" – podden  med mig och min bästa vän/kollega.


Kontakta mig gärna om du har funderingar elller frågor; 

tel. 0707 - 43 88 29

mail: elizabeth.feurst@samtalscoaching.se


Besök gärna min hemsida:

www.samtalscoaching.se