GDPR                                                                

Personuppgift
Du har rätt att från och med den 25 maj 2018 få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, vilka oftast är namn, mailadress och ibland telefonnummer.

Samtycke
När du fyller i dina uppgifter för att få NaturligtVis Hälsocenters nyhetsbrev, eller gör en bokning / köper våra tjänster, samtycker du till att NaturligtVis Hälsocenter använder dina uppgifter till att skicka ut Nyhetsbrev från verksamheten till dig. Dina personuppgifter används inte på något annat sätt.

Registerutdrag
Du har som användare rätt att från och med den 25 maj 2018 få se de personuppgifter som finns sparade om dig i vårt system. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Radering
Du har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler, tystnadsplikt och redovisningsplikt.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor:


Lotta Byrén; tel. 0707-222 831

mail: lotta@naturligtvishalsocenter.se