"Att ta hand om dig själv är det bästa du kan göra för andra"


Lyssna på TEAL podden

                om vårt

      SJÄLVLEDARSKAP!

Självledarskap är motsatsen till att gå på autopilot Det handlar om att göra medvetna val och leva ett meningsfullt liv. Därför är grunden att förstå sina behov och värderingar och låta dessa guida de beslut man tar.


Självledarskap en viktig pusselbit i teal

Teal bygger på de tre genombrotten självstyre, helhet och högre syfte. 

På den individuella nivån bygger självstyre, helhet och högre syfte på att individen kartlagt vilka som är de viktiga värderingarna, vad man vill bidra med och hur det fungerar i relation till organisationens syfte. Det handlar också om att bygga en företagskultur där det är naturligt att diskutera de här frågorna. Och att ge verktyg för att coacha och stötta varandra för att självledarskapet ska fungera.


Workshop i självledarskap

Rent praktiskt utgår arbetet från en workshop där deltagarna får identifiera sin värdegrund inom tolv livsområden. Hur vill jag vara och hur vill jag göra inom områden som exempelvis mat, träning och relationer? Sedan gör deltagarna en självskattning. Deltagaren skattar hur pass nära man lever sitt ideal, för att därefter ta fram en plan för arbete inom ett av områdena.

Man bör börja med något där man känner att man kan förändra. Inte minst för att bygga lite självförtroende i att jag kan leda mig själv till förändring. Sen är det bra att ta något som inte är alltför långt ifrån ens ideal. Om du lever långt ifrån så som du vill så finns det antagligen en anledning till det som kanske kräver ett längre arbete för att förändra.

Vi börjar alltid med en avslappningsövning eller en meditation för att man ska kunna landa inför workshopen. Det är inte bara en intellektuell övning att hitta sin egen värdegrund, utan det är viktigt att man kan känna att detta är rätt. Det kan man göra genom att vända blicken inåt. Det är så lätt att vi bara försöker tänka ut vad som är bra eller dåligt, men det behövs också intuition och kreativitet för att hitta sina egen värdegrund.


Vår erfarenhet är att arbetet med självledarskap leder till ökad motivation och minskad stress. Det ger verktyg för att hjälpa både sig själv och andra att skapa en mer meningsfull tillvaro.


Läs mer om NaturligtVis Självledarskap här


VI HJÄLPER DIG MED  


Spänningar 

Stresshantering

Högt blodtryck

Ryggproblem

Utmattningssymptom

Utbrändhet

Koncentrationssvårigheter

Dåligt minne

Hormonförändringar

Sömnstörningar

Värk

Migrän

Allergier

Hudåkommor | Eksem

Astma

Fobier

Depression

Ångest | Oro

Vägval | Livskris

Personlig utveckling

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Beställ här