Stresshantering på djupet

En vänlig, djup och medveten process där du landar i nuet och bli mer medveten om tankar, känslor och beteende.


Vi jobbar med kroppen och andningen för att hitta balansen och för att bli medveten om hur och vad du kan förändra för att hantera situationer du upplever som stress.


Men allra först...

behöver vi samtala om dina symtom du har idag och vilka dina aktivitetsbegränsningar är. 


Läs mer om Stresshantering här
Andningsterapi
Med hjälp av ett Biofeedback-verktyg kan du se hur du genom andningen kan påverka balansen i kroppen och din förmåga att gå ner i varv. Det är ett effektivt verktyg för stresshantering och ger direkt möjlighet att påverka de reaktioner i kroppen som kan följa av stress.


Jag använder verktyget när jag vill utforska människors återhämtningsförmåga och/eller förmågan att hantera stressen i vardagens
utmaningar.


Vanliga förbättringar:
- sömn
- blodtryck
- prestationsförmåga, kreativitet,
   innovativ problemlösning
- lugn, stillhet, avspänning och
   återhämtningsförmåga
- minskad oro, ångest och andra
   stressrelaterade besvär


Läs mer om Andningsträning här
Healingmassage
Den yogiska healingmassagen är en kroppsmassage som görs utan olja, där mottagaren har kläderna på. Det är en skön, djupverkande massage för både kropp och själ och som genomförs på golvet på våra härliga ullmattor.


Massagen kan med fördel bokas in för par som lär sig att göra massagen på varandra. Ni får då med er ett var sitt kompendium så att ni kan fortsätta att ge och ta emot massage hemma.


Läs mer om Healingmassage här
Yogaterapi
I yogaterapin reder vi på djupet ut de underliggande orsakerna till dina obalanser som råder och som orsakar din ohälsa.


Du får med dig yogaövningar och tekniker som är direkt anpassade efter dina problem så att du självständigt ska kunna träna hemma och använda yogan som ett självläkningsverktyg.


Efter ca 6 veckor träffas vi igen i ett uppföljande samtal för att stämma av hur det går för dig.


Läs mer om Yogaterapi här.
Yoga Move
är en holistisk och mjuk funktionell yoga där vi utgår från våra egna kroppars rörelsemönster och energinivå.


Vi utvecklar en förståelse för hur kroppen förhåller sig till stabilitet/balans, rörlighet och koordination. Fokus är att arbeta med kroppen som en enhet i harmoni med andningen, vilket öppnar upp för möjligheter att ta oss dit vi vill fysiskt, mentalt och känslomässigt.


Just nu har vi inga öppna kurser.


Yoga Move som företagstjänst, läs mer här.


Lotta Byrén

Cert. Yogalärare och Yogaterapeut med inriktning MediYoga® och vidareutbildning inom hormonyoga

Dipl. Stress- och hälsocoach

Dipl. Andningsterapeut (HRV steg 2)

Dipl. Soma Move instruktör

Idecember 2012 öppnade vi NaturligtVis Hälsocenter som idag är Lidingös ledande Hälsocenter inom naturlig och holistisk hälsa.
Vi har sedan 2015 lagt mycket fokus på att utveckla NaturligtVis Självledarskap, som ger verktyg för att kunna prioritera rätt för att nå mål, hantera stress, utvecklas i sin yrkesroll och förbättra relationer.


Jag har en längre erfarenhet av egen utbrändhet och lever mitt liv idag med ökad medvetenhet med mer tid till återhämtning. Jag lyssnar ofta inåt och tar beslut
utifrån hjärtat och vad jag mår bra utav.


Min styrka och drivkraft är numera att hjälpa människor att öppna upp på insidan och lyssna till kropp, sinne och själ.För vidare information,
ring mig på tel. 0707-222 831

eller maila till: lotta@naturligtvishalsocenter.se
Utbildning
Civilekonom, Stockholms Universitet
Stress- och hälsocoach, Egenskaparna
MediYogaterapeut
Soma Move-instruktör
HRV-steg 2 andningsterapiKurser
Komplex försäljning, Managing Diversity
Coaching, Coach2coach academy AB
NLP practitioner, Coach2coach academy AB
Grundläggande säljträning i uppsökande försäljning, Managing Diversity
Business Days, People Development, SAS
PEP, Personlig Effektivitets Process, IBT
Projektmetodik, People Development, SAS
Kommunikation och ledarskap, kurs i avancerad personligutveckling och samverkan, Dale CarnegieCertifiering:

Bedömare Validering Handelssektorn, Svensk Handel Kunskap

Coach inom Checkpoint360grader - ledarutvecklingsverktyg, Profiles international
Coach inom Profiles XT - matchningsverktyg, Profiles internationalErfarenhet
Ledar- och medarbetarutveckling Mentorskap
Assessments för rekrytering av traineer
Projektledning
Upphandling av konsulter och utvecklingsverktyg för ledare och medarbetare
Eget företag
Ledarerfarenhet, 7 år
Egen kursverksamhet

Mediyoga

är en mycket lugn yoga som syftar till att åstadkomma balans mellan kropp och sinne, kropp och själ.


Yogan är en terapeutisk form av yoga där vi fokuserar på underliggande obalanser i såväl den mentala som den fysiska kroppen. Vi stimulerar och stärker upp kroppens egen självläkande förmåga genom att vi fokuserar på
andning, rörelse, vissa statiska övningar, avspänning samt meditation.


Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat utvecklar fysisk
smidighet, mental avspänning och insikt.


Yogapasset innehåller
• avslappning
• andningsövningar

• fysiska mjuka övningar
• fokustekniker
• och meditation


Läs mer om Medicinsk Yoga/MediYoga här


KontorsYoga som företagstjänst, läs mer här.