Några berättelserAnnika (VD) valde att fokusera på vila/återhämtning, vilket ledde till tydligare gränssättning, som ledde till samtal med sin chef, vilket ledde till en ny funktion på arbetsplatsen.

Som ledde till en effektivare verksamhet och större balans i hennes livssituation.
Maria (småföretagare) ville fokusera på hur hon arbetar. Och sållade bort de mindre intressanta uppdragen, utvecklade formatet på den typ av tjänster hon vill hålla på med, och fick då precis de kunder hon ville ha. Vilket gav lugn och närvaro i hennes parrelation som bonus.
Anders (IT-tekniker) som varit utbränd upptäckte att det inte var mängden arbete som tröttade ut honom, utan att han lagt väldigt mycket kraft på att bevaka sitt revir. Han kunde i självledarskaps-processen släppa revirbevakandet och lägga helhjärtat fokus på det han egentligen ville, och förmådde därför komma tillbaka till arbetslivet, utan bakslag.
Carin (ekonom) arbetar numera hemifrån och stressades av att hon var så disträ på dagtid men mycket fokuserad på kvällarna. När hon tillät sig att arbeta kvällstid blev hon inte bara mer effektiv, utan hon fick också mer kvalitetstid över till sin fritid och familj.
Mikael (organisationskonsult) valde att fokusera på sin fritid, vilket ledde till ökad arbetsharmoni, som ledde både  till en befordran på arbetet och en bättre relation till fru och barn.
NaturligtVis Självledarskap utvecklar människors liv.


För vidare info; info@naturligtvishalsocenter.se

Lotta Byrén, tel. 0707-222 831 

Självledarskap som öppnar upp för själslig intelligens!


NaturligtVis Självledarskap® höjer medvetenheten om omvärlden, mening och högre syfte för såväl individ som företag. Vi följer vår SQ dvs Själsliga Intelligens genom tydligare värderingar, empati och medansvar samt med ökat samspel och perspektiv för att skapa ett rikt och meningsfyllt liv och arbetsklimat.

"Det är själslig intelligens, när vi lever enligt vår mening, högre syfte och de värderingar som gör att man lever det liv man innerst inne vill leva"

Citat från boken "arbeta mindre lev mer!

av Catharina Sjögren Froborg 

Processen

Ett 2 månaders program som börjar med en 90 min workshop i grupp. 

Här reflekterar vi över vår värdegrund inom 12 livs- och arbetsområden, 
kartlägger hur det ser ut idag och väljer ett område som känns viktigt att lägga uppmärksamhet på. Vi blir guidade till konkreta åtaganden, helt byggda på var och ens genuina drivkraft. Det är en individuell process även i denna workshop, så var och en kan vara helt uppriktig inför sig själv och har samtidigt gruppdynamiken av att göra den tillsammans.


Därefter följs processen genom enskilda coachande samtal, för att få hjälp med utmaningar och motgångar och för att förstå saker och se kärnan i stället för att bara skrapa på ytan. Vi är närvarande och fokuserade, strävar efter att skapa balans och ökad effektivitet. Först då kan vi arbeta smartare.   

Efter att samtliga genomgått coach-processen möts vi igen hela gruppen för en ny workshop där modellen förtydligas genom erfarenhetsutbyte. Därefter diskuteras användandet av coach-modellen och implementering av denna på arbetsplatsen, så att man kan fortsätta använda sig av modellen i alla sorters sammanhang.

Vi övar att tänka öppet och stötta varandra i denna modell, vilket stärker oss från att kanske uppleva sig som ett "offer" för omständigheter, och istället kunna påverka vår situation.

Vi skapar en självansvarsfull och öppen företagskultur.Programstruktur:

Vecka 0  -  Workshop i självledarskap, 90 min i grupp (webinar el live)

Vecka 1   -  30 min Coachande samtal/person på telefon

Vecka 3  -  30 min Coachande samtal/person på telefon

Vecka 5  -  30 min Coachande samtal/person på telefon

Vecka 9  -  Workshop med förankring av modellen och etablering av en  

                     konstruktiv företagskultur,  90 min i grupp (webinar el live)

Fördelar

  • BÅDE ledarskaps-/medarbetarutveckling
    OCH friskvård/förebygger psykisk ohälsa
  • HÅLLBARA MEDARBETARE - sänker sjuktalen
  • TIDSEFFEKTIVT - 90 min + 3 x 30 min + 90 min = 4,5 tim
  • ETABLERING AV NYA BETEENDEN - under 2 mån (66 dgr)
  • MÄTBART - självledarförmåga, hälsonyckeltal, MI m.fl.
  • PASSAR ALLA - oavsett plats i livet
  • MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR - kopplar till, före eller efter

Pris exkl. moms


5 000kr/person

För fler än 20 pers. begär offert.

Referenser och utlåtanden

"Tydlighet och klarhet, hjälp att vara i kontakt med min vilja. Och en spark i rumpan att inte bara prata om utan också genomföra saker. Jättebra med återkommande coach-samtal så att insikt också leder till handling.
I framtiden kommer jag att gå tillbaka till ”the bulls eye” och min värdegrund för att påminna mig, reflektera och därmed få hjälp att hålla mig på min väg."

- Louise
”Tack vare SLP har allt gått fortare. Lotta är en perfekt coach och har en väldigt behaglig stil.”

- Per Carle, HR Business Partner at Vattenfall

 "Självledareskapsprogrammet har givit mig perspektiv och självinsikt. Jag har fått en ny verktygslåda i min arbetssituation. I framtiden vill jag arbeta för betydelsen av självledarskap, dvs att man måste kunna leda sig själv."

-HR Business Partner at Vattenfall

 "NaturligtVis Självledarskapsprogram gav mig tillfälle att reflektera över vad som är viktigt för mig och hur jag vill leva mitt liv i olika avseenden. Jag har utforskat dessa frågor under en längre tid och jag tror att tajmingen nu var perfekt för att konkludera att vila och återhämtning behöver vara överst på min to-do-list.


Catharina var ett fantastiskt stöd i processen då hon har en imponerande förmåga att skapa tillit samt förmedla trygghet, nyfikenhet, hopp och … ja, kärlek helt enkelt. 

 

När jag tar värderingsstyrda beslut för mig själv blir ju hela livet mer meningsfullt, och då blir även min arbetssituation påverkad på ett positivt sätt."

- Lena Einarsson, VD, Vattenfall Power Management
"Självledarskapsprogrammet har ökat min förmåga ytterligare till tydlig gränssättning. Vilket gör att jag kan bibehålla min balans och ge en större känsla av flyt och påverkan.


Det har givit mig en möjlighet att stanna upp och reflektera kring vad som är viktigt och vad som inte är viktigt utifrån hur jag vill leva mitt liv. Jag tycker att jag är rätt klar över det, men programmet har hjälpt mig att bli än mer medveten och ändra på vissa saker. Handlar både om att sluta och börja med vissa beteenden. Det har hjälpt mig att bli tydligare kring hur jag behöver agera för att gå mot mitt önskade läge.


Catharina har varit ett mkt gott stöd i processen. Både genom coachande frågor och bra råd i vissa lägen."

- Ledarutvecklare, Stockholm
"Det var ett väldigt effektivt sätt att strukturera mina tankar som annars kör runt som ett getingbo i mitt huvud. Nu fick jag koncentrera mig på ett enda område och låta de andra sakerna vila.


Det är svårt att skilja på vad jag vill och vad jag tror mig borde vilja i livet. En nyttig övning för att göra den distinktionen och sedan ta det ett steg vidare, dvs hur ska jag nå dit jag vill och vad kan det ge mig.


Det gav en känsla av kontroll över situationen – man är inte maktlös! – att det alltid finns något man kan göra för att förflytta sig en bit mot sin önskan om hur man vill vara och leva, att det inte behöver vara fråga om en drastisk förändring utan att det initialt kan räcka med ett litet steg i rätt riktning."

- Louise, Advokat, Lidingö

"Programmet har gett mig insikt i mina behov och vad jag behöver prioritera, göra för val framåt, för att skapa mer utrymme för det som jag mår bra av.

Jag blir stark av att vara mer sann mot mig själv och får mer energi i det jag fokuserar på.

Vilket har gett mig en större medvetenhet om hur jag prioriterar i mitt arbete för att fungera som bäst." 

- Senior HR-konsult, Stockholm
"Jag har fått insikter i coachningen som handlar om att låta relationer vara viktiga i framtida samarbeten. Att göra mig själv viktig genom att kommunicera, följa upp, stå kvar och jobba långsiktigt i relationsskapandet.

Ta tag i surdegar, inte undvika. Och samtidigt stå kvar, sätta gränser. Det är viktigt för att lyckas i både konsult-och terapirollen.

Men också att en intim privat relation är viktigt för att ha en trygghet att landa och hämta kraft i om jag ska vara hållbar i arbetslivet. Mycket användbart och nyttigt alltså."

- Lisa Wiklund, Organisationskonsult, Psykosyntesterapeut      och Coach
”Jag är väldigt tacksam för den här chansen och Lotta är duktig på att fånga upp saker jag säger.

- Anna Åkerblom, HR Business Partner at Vattenfall
"Självledarskapsprogrammet har givit mig nyttiga reflektioner och större förståelse för mig själv. På arbetet har jag blivit bättre på att styra upp min kalender, möten och relationer. I framtiden vill jag applicera Självledarskapsprogrammet på verksamheten."

- HR Business Partner at Vattenfall 
"Vad bra med uppföljning efter workshopen! För trots att ambitionen var hög och uppgiften kändes enkel, så...hm...måste erkänna att det kom en massa annat emellan. Nu kom även det dåliga samvetet som ett brev på posten, men också en liten spark i baken att göra en nystart.


Så jag började om idag (kom bara till dag 1 förra gången), vilket var kanon. Jag vet ju vad jag vill och att dagarna blir mkt bättre om jag håller mig till den lilla morgonrutinen som jag hade bestämt mig för.


Läste även igenom papperna igen och precis som sist så gillar jag modellen; framförallt frågorna man skulle besvara när man hade valt ut sitt ”område att jobba med” och uppdelningen ”inom 1 v”...”inom 1 dygn”.

Nu tänker jag skriva ner en sammanfattning av det på en liten lapp som är enkel att ha med o kika på för att påminna mig om vad jag vill och vilka dagliga steg jag ska ta.


Sist men inte minst, insikten att det går att leda sig själv är supercool!"

- Pernilla Korshag, Marknadschef, Korshags Food AB
"Jag valde att fokusera på min hälsa på workshopen. Ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål.... Och jag har tränat 2-3 ggr i veckan sedan dess. Lagt om kosten och gått ner 4,6 kg! Och fått sån energi åter!"

– Emma Wiklund
• "Plötsligt upplever jag en känsla av kontroll."

• "Att man på så kort tid kan komma någonstans!"

• "Det var en lätt process - och tung insikt."

• "Svårt att skilja på vad jag vill och vad jag borde."

• "En fint ledd och genomförd process."

• "Jag tycker om de konkreta stegen."

• "Tydliga och trygga förutsättningar."

• "Bra inledning och bra avslut."

- Deltagare i 4good's affärsnätverk